Website đã hết hạn Hosting hàng năm. Vui lòng liên hệ Mr.Tòng 0985.806.959 or 01229.525.955 để thanh toán phí duy trì.
Sau 15 ngày không có phản hồi hệ thống sẽ tự động xóa hosting